De sju lekarna

Vad behövs för att kunna kommunicera och förstå varandra?
...Ett språk!

Hästar förstår inte svenska, tyska eller engelska. De förstår andra hästar och kroppsspråket är det språk som ligger närmast dess natur.
Jag kan förstås aldrig bli en annan häst men jag kan försöka efterlikna deras språk så långt det går.

Allt jag gör med hästarna, ridning, körning, lastning utgår ifrån grundkonceptet
The seven games/De sju lekarnsom bygger på flyktdjurslogik och mjukt, positivt ledarskap.
Detta grundsystem lär hästen att tänka sig ur situationer och reagera och agera mindre som ett flyktdjur. I gengäld har jag som människa även ett ansvar i att lära mig att tänka och känna lite mer som en häst och sluta tänka och agera som ett rovdjur!
Varje svaghet och motstånd som hästen bär på kommer att avslöjas genom The Seven Games och jag kan hjälpa honom att komma förbi dessa och lära sig att tänka på ett annat sätt.
Hästens sätt att tänka, reagera och agera är en tillgång i det vilda men tillsammans med oss tvåfotingar krockar, inte sällan, våra tankar och ideer.
Hästar är ärliga och om man tar sig tid att lära sig att läsa dem kan man få insikt i hästens känslor och de flesta bekymmer och problem som sedan kan uppstå vid ridning/körning kan förutses och många gånger helt undvikas.
Börja med att bygga upp dessa Lekar från marken och när du etablerat en förståelse där så ta dem med upp på hästens rygg!
Ju noggrannare jag gjort grunden från marken, desto lättare kommer min häst sedan att förstå mig ifrån ryggen och i allt annat vi gör.

Genom The Seven Games får jag en lugnare, smartare, modigare och mer atletisk häst.  

De redskap jag använder mig av är en repgrimma och ett 3, 60 m långt kommunikations/led-rep. Jag kan även ha användning av en s.k "carottstick". Sticken är sitt utseende till trots, inte en piska, utan min förlängda arm.
Repgrimman känns mjuk och lätt på hästens huvud men är samtidigt tydligare än vad en grimma med bred anläggningsyta är. Tryck och eftergift hör förstås ihop och ju duktigare jag själv är med timing och rytm i mina rörelser, desto lättare och tydligare kommer det att bli för hästen att förstå mig.
Jämför med om jag alltid är tre sekunder för långsam med mina svar – det blir då svårt för hästen att veta vad den gjorde som var rätt.
Jag knyter själv mina repgrimmor och splitsar kommunikations/ledrep, vill du beställa av mig? Kontakta mig!

I allt jag gör har jag en fashantering som alltid börjar med endast en blick eller en förändring i min energi, en artig fråga från min sida, "skulle du möjligtvis kunna tänka dig att...?"
Hästar lär sig genom uteslutningsmetoden och måste därför få tid att prova sina egna ideer, utan någon stress eller tidspress inblandad. Mellan varje fas låter jag det gå ungefär tre sekunder. Jag börjar med ett fjäderlätt tryck, att bara stilla fingertopparna mot hästens hårrem.
Rätt utfört lär fashanteringen den häst som upplevs tung och okänslig att bli mjuk och lyhörd. Den rädda och osäkra hästen är från början ofta känslig, fast då inte av rätt anledning och kan med hjälp av fashanteringen bli trygg med mig och mina redskap.

Viktigt: Fashanteringen ökas bara tills jag får en reaktion hos hästen, inte till det att jag får rätt svar!
Så fort hästen försöker hitta vad jag ber om blir jag kvar i den fasen och ökar alltså inte trycket.
Varje lek bygger på att föregående lek fungerar, därför är det smart att göra dem i ordning.
Slut handen sakta - öppna den fort...

Lek nr 1
Friendly game/Vänskapsleken
Det är av största vikt att kunna kunna läsa hästens signaler och kroppsspråk.
En osäker häst kommer försöka att fly ifrån dig och en respektlös häst kommer att agera aggressivt.

Första leken går ut på att bevisa för hästen att jag inte är farlig och aldrig vill honom något illa, att vinna hans förtroende.
Börja med att klappa hästen över hela kroppen, med handen, med repet och sticken. 
Tänk på att röra dig lugnt och rytmiskt med en avslappnad kroppshållning.
När hästen är trygg med mig och mina redskap kan jag även "kasta" repet/sticken runt hans ben, över hans huvud och runt honom. Just för att bevisa att även om det blir lite ”utmanande” kommer jag aldrig att skada honom eller vålla honom någon fysisk smärta.
Börja alltid försiktigt och långsamt och ju tryggare hästen är desto mer energi kan jag använda.

Ta t.ex en häst som är "spörädd", för att komma över den rädslan måste jag utsätta honom för den och bevisa att spöet inte är farligt och att jag aldrig kommer att slå eller "bestraffa" honom med det.
Om jag istället alltid undviker det som hästen är rädd för och låter bli att utsätta hästen för det obehagliga, kommer också hästen leva kvar i villfarelsen att t.ex. spön är farliga...

Under vänskapsleken är det viktigt att man tänker på att ha ett slakt rep och inte hålla fast hästen. Ha aldrig hästen bunden samtidigt som du gör denna lek!!
Hästen ska känna sig fri och ha möjlighet röra på sina ben om den behöver det.
När hästen litar på dig kan du leka denna leken med allt möjligt, plastpåsar, presenningar, paraply, ta med leken upp på ryggen, endast fantasin sätter gränser!
Vänskapsleken är den lek jag också går tillbaka till emellan de andra lekarna för att ge hästen trygghet och balans i förhållandet Dominans och Kamratskap.

Lek nr 2
Porcupine game/Tryck-leken
Hästar är programerade med överlevnadsreflexer och en av dessa reflexer är att gå emot tryck. Har den inte förstått att ge efter för tryck kommer den att gå emot grimman, bettet, skänkeln osv och försvara sig emot dessa.
Nu vill vi lära den att istället ge efter och gå undan för fysiskt tryck.
Jag vill kunna förflytta hästen uppåt, nedåt, bakåt, framåt och åt sidorna, endast med ett lätt tryck med fingertopprna.

Börja med att sänka hästens nacke genom ett lätt tryck. Flytta hästens bakdel runt sin framdel och hans framdel runt sin bakdel (obs detta är målet, börja att bygga upp förståelsen med ett steg i taget!).
Klappa hästen, stilla handen, när du sedan stillat handen tänk dig att du har fyra "lager" att nå. När jag först stillar handen är det endast mot hästens hårrem, sedan huden, muskeln och till sist benet.
Hästar lär sig genom uteslutningsmetoden och han måste få tid och möjlighet att tänka mellan mina faser. En känslig häst kan behöva en ännu längre tid mellan faserna!
Börjar du alltid att trycka hårt, kommer hästen aldrig lära sig att flytta sig lätt...

Var noga med att släppa trycket omedelbart när hästen gör rätt, allra bäst är om du kan ge efetrgift så fort hästen tänker rätt.
Fashanteringen ökar bara till det att man får en reaktion hos hästen. Om hästen försöker hitta rätt svar på det du ber den om, håller du alltså kvar trycket och släpper omedelbart när du fått det svar du bad om.
Tänk på att: Flytta hästen bara ett steg i början. Bygg upp förståelsen successivt.  
Hästen blir aldrig känsligare än vad min första fas är...

Lek nr 3
Driving game/Driva-leken (flytta hästen för endast din blick/ett mentalt tryck)
Man kan likna denna lek vid hur hästar flyttar varandra i hagen, blickar, öronrörelser, svansrörelser och om inget händer kommer en spark.
Nu kommer vi ju inte att sparka hästen men jag vill faktiskt att han respekterar min önskan och flyttar på sig när jag ber om det.

För att hästen ska förstå denna lek krävs att föregående lek fungerar. Kan jag inte flytta hästen för ett fysiskt tryck blir det ännu svårare att flytta den för endast min blick.
Börja med att flytta hästens bakdel genom att titta på den, peka mot den, svinga repet och om hästen ännu inte tagit notis om dig, låt repet "dutta" mot bakdelen. Gör detsamma med framdelen.
Målet är att flytta framdelen runt inner bakben och bakdelen runt inner framben.
Be om ett steg i taget, först när hästen har förstått och alltid flyttar sig på fas ett - fas två, kan du gå vidare och be om fler steg.

Lek nr 4
Yo-Yo game/Jojo-leken
Ofta är det så att antingen har din häst lätt att backa ifrån dig, och mindre lätt att komma tillbaka. Eller tvärtom, hästen backar ogärna men har lätt att komma till dig. Då har man en icke-fungerande "jojo". 
Målet med jojo-leken är att du ska kunna backa hästen på en rak linje från dig och sedan ta den tillbaka på samma linje.
En häst som är svår att backa är också svår att stanna, eller så stannar med vikten på bogarna istället för att stoppa med bakdelen under sig. Backar han krokigt kommer han också ha mindre lätt för galoppombyten.

Du lär hästen att backa från dig genom att skaka i repet gradvis, fas ett och två ska hästen inte ens känna men eskaleringen av detta kommer lära honom att backa redan på första fasen.

Börja med att stå framför hästen vänd mot den, min första fas är att jag fyller mig med energi, "bröstar upp mig". Börja sedan med att endast röra pekfingret, sedan handleden, armbågen och öka denna rörelse tills det att du får en reaktion hos hästen.
Många gånger kan hästen prova att göra något annat än att backa, håll då kvar din position framför hästen och fortsätt i den nuvarande fasen, så fort hästen flyttar sig bakåt (ibland kan det räcka att hästen bara viktar bakåt) bli passiv och låt repet direkt falla till backen, vilket är det snabbaste sättet att stanna repet och ge hästen omedelbar eftergift.
Börja på samma sätt igen och upprepa tills du fått ett bra svar av hästen.
Nu vill du också att hästen ska komma tillbaka till dig. Börja med att sjunka ihop, gör dig "inbjudande", hala repet genom händerna utan att dra. Gradvis ökar du trycket. Så fort hästen ger efter, släpp då omedelbart och hala sedan repet genom händerna som du gjorde i början.

När hästen kommit fram till dig, klappa den och visa att den gjort rätt, låt den vila hos dig.
Fortsätt med övningen tills du fått ett bra svar.

Genom denna övning skapas balans i förhållandet framåt/bakåt.
Hästen ska i förlängningen backa ifrån dig lika lätt som han kommer till dig!

Lek nr 5
Cirkling game/Cirkel-leken
Cirkelleken förväxlas ofta med longering då det för den oinvigde kan se ganska likt ut.
Syftet med denna lek är inte för att "motionera eller röra på hästen". Om hästen behöver "rasa av sig" släpper jag den hellre fri på en ridbana eller liknande.
I longering får kroppen jobba men det blir tråkigt för hästen och den behöver inte använda sin hjärna.

Cirkelleken bygger på att hästen rör sig runt mig medan jag står still i mitten. Jag följer alltså inte med hästen runt och "påminner" den om den sagda uppgiften. 
Det är hästens ansvar att hålla den gångart och den riktning den fått och här lägger du en grund för kommande uppgifter från ryggen. Jag vill varken behöva driva på eller hålla in hästen.

Två varv ska hästen klara utan att byta gångart eller riktning, utan att jag behöver "påminna" den. Fyra varv på den första linan (3, 60 m) är max sedan gör man något nytt för att hålla hästen alert och tycka att uppgiften är rolig, t.ex. bjud in till mitten, byt gångart, byt varv etc.

Ju längre man kommer i sin egen och hästens utbildning byter man till längre rep, och hästen kommer successivt längre och längre ifrån dig.
I takt med att man bygger upp relationen till hästen och mentala band kan man i framtiden bli helt oberoende av grimma och rep.
Jag vill kunna släppa hästen fri och den ska välja att stanna hos mig!

Lek nr 6
Sideways game/Sidvärtes-leken
Sidvärtes-leken förbereder hästen för rätt galoppfattning, flygande byten och olika typer av vändningar.
Börja med att flytta hästens framdel och sedan hans bakdel. Ju bättre hästen lär sig detta kan du be den gå "sideways" med hela kroppen. Var noga med att inte dra i framdelen, som ofta går före bakdelen. Driv istället på bakdelen för att komma ikapp framdelen.
För att underlätta rörelsen kan du börja att stå med ett staket framför dig. Då har du "eliminerat" vägen framåt. Allt jag kan göra för att förtydliga för hästen är bra, det ska kännas lätt att förstå vad jag ber om.
Ju bättre din häst går sideways och bakåt - desto bättre gör han även allting annat!

Lek nr 7
Squeeze game/Trängsel-leken
Trängsel-leken lär hästen att komma förbi sin rädsla för trånga utrymmen.
I denna lek ber vi hästen att gå över, under och mellan och genom olika föremål. 
Gemensamt är att ingen häst väljer att gå in i en mörk grotta om han själv får välja, det är emot hela hans natur och hans överlevnadsinstinkt talar om för honom att undvika dessa situationer.

Genom denna leken kan vi simulera många olika situationer som hästen i naturen skulle undvika. Detta kommer göra din häst modigare, tryggare och mer självsäker.

Du kan börja med att sända din häst mellan dig och ett staket. Börja med att ha ett ganska stort mellanrum på några meter. Kanske är din häst så pass klaustrofobisk att t.o.m detta är obehagligt för honom? Fortsätt då att sända honom från sida till sida mellan dig och staketet.
Be honom vända bort bakdelen efter han har passerat dig, detta lär honom att frigöra sin bakdel och han måste tänka på ett annat sätt än om han tillåts att bara gå runt dig.
Låt hästen få en kort paus och få känna sig trygg på andra sidan
När hästen kan gå mellan dig och staketet lång och låg i båda sidorna kan du successivt minska avståndet mellan dig och staketet och göra samma rörelse.

Det är smart att öva på Trängselleken innan man ska börja lastträna sin häst.
Sänd hästen mellan dig och transporten, på ett avstånd som hästen känner sig trygg med och minska sedan det avståndet tills det att hästen kan gå mellan dig och transporten på ett litet avstånd, precis som förgående övning med staketet.

Om hästen inte kan gå mellan mig och transporten på utsidan utan att bli stressad och orolig. Hur stor är då chansen att den ska trivas på insidan av transporten?...

Först när jag lärt mig att tänka och känna lite mer som en häst kan jag bli en äkta Natural
Horseman...

//Anna-Carin Månsson