Lastträning

Man är välkommen hem till mig för grundträning och lastträning, dock är det ju ofta så att om bekymret med lastningen är tillräckligt stort kommer du kanske inte ens ifrån gården med din häst.
Om man bor inom rimligt avstånd från mig finns det möjlighet att jag kan komma hem till din hemmaplan för att hjälpa till med lastning och ge råd om fortsatt träning.
Läs mer om kommunikation utifrån kroppsspråket här.

LUGNT OCH METODISKT
Vi börjar en bit ifrån transporten, det är fördelaktigt att hålla till på en ridbana eller liknande där man har staket runt och ett bra underlag.
Jag vill, innan vi närmar oss transporten först kolla av så att vissa viktiga delar i kommunikationen fungerar åtmonstonde hjälpligt.
Fungerar de inte utan transporten kommer de med högsta sannolikhet inte heller att göra det
i närheten av den. 
För att utläsa var grundproblemet ligger så delas allt upp allt i mindre delar.
När hästen har en förståelse för varje del för sig, blir det sedan ofta ganska enkelt att sätta ihop dem till en helhet.

EN MENTALT OCH KÄNSLOMÄSSIGT SAMLAD HÄST
För att lasta och sedan även frakta hästen så säkert som möjligt och med de bästa förutsättningarna, är det av största vikt att se till att hästen förstår situationen vi försätter
honom i!

Inte sällan ser man annars bara till var hästen är rent fysiskt. "När hästen har gått in i transporten är han lastad", rent fysiskt ja. Men om vi tvingat in honom kommer han att vara utanför transporten mentalt och känslomässigt och han kommer försöka ta sig ur det trånga utrymme han har hamnat i, det är så hans natur talar om för honom att göra.
Nu får vi problem med att hästen försöker hoppa över bommen, lägga sig m.m. 
Vi måste alltså lasta hela hästen, fysiskt, mentalt och känslomässigt!
Ofta krockar våra tankar och ideer med hästens, speciellt i dessa situationer då våra hjärnor inte fungerar på samma sätt och sänder ut helt olika signaler. 

KLAUSTROFOBI
Ju mer svårlastad hästen är - desto snabbare är vi med att stänga bommen bakom om/när han väl går in...
Vi bekräftade just hästens misstanke och kommer ha detta med oss till nästa lastningstillfälle.
Att hästen sedan är orolig, stressad och flyktbenägen inne i transporten, är att förvänta om vi haft bråttom med att stänga bakom honom.
Vi har berövat ett flyktdjur, inte bara ett eller två av hans grundbehov, utan flera.
Vi har placerat honom i ett trångt utrymme, en plats han aldrig självmant skulle besöka i naturen. Han är instängd. Han är bunden och sitter fast. Och han lämnas dessutom ensam.
Vi har satt ihop många delar som var och ett för sig räcker som skäl för hästen att känna obehag, stress och oro - om han inte fått lära sig något annat. 
Man behöver inte fundera särskilt länge på varför just lastning blir ett bekymmer för många...

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR
Det finns sätt att skapa andra, bättre förutsättningar för lastningen.
Att lära hästen att förstå de situationen vi försätter honom i och att jag själv inte beter mig som ett rovdjur (kanske är det där det ligger mest träning?).  
Vi vill inte på något sätt ta bort hans egen vilja, utan bara att kapa toppen på flyktinstinkterna och lära honom att använda sin tänkande del av hjärnan i större utsträckning än tidigare.

APPROACH AND RETREAT
När jag får bra svar från hästen, ett steg närmare transporten, att den vågar lukta på den/uppmärksamma den m.m. tar vi mentala pauser och lämnar transporten för en kort stund för att sedan närma oss igen. Detta för att bygga upp ett förtroende och en trygghet.
Hur lång tid detta "arbete" tar varierar givetvis och någon exakt tid är omöjlig att säga. 
Det är förstås så att en häst med sämre erfarenheter i bagaget lär ta längre tid än en som har trevliga minnen och erfarenheter sedan tidigare.

Slutresultatet beror på hur mycket tid och ansträngning du själv är beredd att lägga på fortsatt träning. Det jag kan göra är att ge dig redskapen till hur du kan öva och jag hjälper dig gärna på vägen.

New Forest valacken "Jolly YumYum" är av de hästar jag träffat för lastträning. Han är ett typiskt fall på hur det kan se ut när det endast är en fråga om respekt. Han är inte rädd för transporten utan argumenterar om det mesta i detta läget. 
Jag vill få kontroll på hans bakdel, när han flyttar undan den får jag automtiskt kontroll på hans framdel - utan att för den delen behöva dra i repet/grimman.
Jollys matte smygfilmade oss och det blev riktigt bra filmmaterial som visar hur det kan se ut i början ;-)