Grunder i hästträning

Att hästen är ett flyktdjur och människan tillhör kategorin rovdjur vet de flesta som sysslar med hästar.
Men hur mycket använder vi oss faktiskt av denna kunskap i vårt umgänge med hästen? 
Inte sällan krockar våra tankar och idéer. De gånger vi får problem eller upplever svårigheter beror det uteslutande på att vi tänker och upplever situationer helt olika.
Hästen gör aldrig fel utan reagerar bara så som hans hjärna talar om för honom att göra - om han inte fått lära sig något annat!
Hästar har överlevt tusentals år genom att födas osäkra och misstänksamma och mycket av det vi förväntar oss av dem är fullständigt emot hela hästens natur. 
Jag anser att det är mitt ansvar att lära hästen att förstå de idéer jag introducerar för honom.
Att han ska känna sig trygg med att han får prova sin idé och att jag aldrig någonsin blir arg eller irriterad på honom, även om jag inte får det svar jag förväntat mig.
Hästen får prova sina ideer och vi provar även mina.
Någon bestraffning existerar inte! 

KROPPSPRÅKET
Oavsett om man vill hoppa, köra eller "bara" rida ut i skogen med sin häst är grunden ett fungerande språk!
Kroppsspråket är universellt och både häst och människa kan lära sig att förstå varandra.
Detta språk byggs upp från marken genom olika grundläggande övningar och lekar som bygger på flyktdjurslogik.
När man etablerat en förståelse för detta språk tas det med upp på hästens rygg.
Förståelse är en stor faktor i säkerheten och ju noggrannare jag varit med grundhanteringen från marken, desto enklare och tryggare kommer inridning/inkörning och att bli.
Endast fantasin sätter gränser för hur långt man kan ta kommunikationen tillsammans med hästen.

MOTTRYCKSDJUR
Hästar är s.k mottrycksdjur. Att gå emot tryck istället för att gå med/ge efter för det är en flykt/överlevnadsinstinkt.
Oavsett inriktning och målsättning med vår ridning/körning, vill väl alla ha en mjuk, avspänd och samarbetsvillig häst. Alltså tvärtemot vad hästens instinkter talar om för honom, i synnerhet i sällskap av ett rovdjur...
Jag tänker att detta förhållande börjar med att se till mig själv, att vara en mjuk och samarbetsvillig människa. Att inte vara för hård och tuff men inte heller vill jag bli betraktad som en mes.

FASHANTERING
Genom att använda mig av en fashantering på ett korrekt sätt kan jag få hästen att bli väldigt mjuk och lyhörd. På samma sätt får fashanteringen en ängslig och orolig häst att bli trygg med mig och min beröring. 
Om jag alltid börjar med att trycka hårt kommer jag också alltid att få göra det. Om däremot min första fas alltid är att endast stilla handen mot hästens hårrem kommer hästen snart att lära sig att flytta sig redan för det första lätta trycket. 
Timing och rytm betyder allt! 
Ju duktigare jag själv blir med att läsa hästen och ge eftergift/bli passiv, desto kortare tid kommer det att ta för hästen att förstå vad jag ber om. Jämför med att om jag själv alltid är tre sekunder för långsam med min eftergift, det blir då mycket svårare för hästen att veta vad det var den gjorde som var rätt och vad jag önskar av honom.
Att han möjligtvis upplevs "tung" att flytta beror förstås inte på att han inte känner trycket utan att han ännu inte har lärt sig att förstå det.
Tänk på att alla hästar känner den där flugan som kittlar honom...

SEVEN GAMES/DE SJU LEKARNA
Grundhanteringen och markarbetet/lekarna grundar sig i California Bridlehorse och Pat Parellis system "The Seven Games". 
"The Seven Games" är som namnet antyder, sju olika lekar som alla har ett specifikt syfte och mening. 
Det språk och den kommunikation som byggs upp utifrån dessa lekar blir till ett förhållningssätt i allt jag gör. 
För mig handlar det om att föra en dialog med hästen där bådas viljor och åsikter räknas. 
Att ge min häst frihet att utrycka sig själv och sin vilja, och att kunna förstå varandra utifrån ett mjukt gemensamt kroppspråk.

RIGHTBRAIN/LEFTBRAIN
Hästen har förenklat sett två hjärnhalvor, höger och vänster.
När hästen blir stressad, orolig, rädd m.m. befinner den sig mentalt i sin höger hjärnhalva. Hästen är spänd och laddad, explososiv och gör sig redo för flykt. Adrenalin pumpas ut i kroppen.
När hästen befinner sig här mentalt och känslomässigt är den inte speciellt säker och tillförlitlig att umgås med. Hög skaderisk!
Vi vill att hästen ska befinna sig mentalt i sin vänster hjärnhalva, "left brain". 
Kännetecken på att hästen är "left brain" är att han är lugn och avslappnad, "lång och låg". 
När hästen håller sitt huvud lågt (om han inte blivit tvingad dit) är det i det närmaste omöjligt att producera adrenalin.

SÄKERHET
De flesta vill ha en trygg och säker häst att hantera/rida/köra och man gör klokt i att investera tid i att lära hästen att använda den tänkande delen av sin hjärna istället för att i första hand reagera utifrån sina instinkter.
Alla olyckor går naturligvis inte att förutse men förutsättningarna för att något oplanerat ska ske är 100% lägre om jag som människa har lärt mig att tänka och känna lite mer som en häst, samt att hästen fått lära sig att inte bete sig som ett flyktdjur.

ATT FÖLJA DEN RÖDA TRÅDEN
När jag förstod omfattningen av detta utbildningssystem föll det sig naturligt att följa den röda tråden helt och fullt ut. Att gå från A till B till C o.s.v.
Att inte snegla åt sidan och på sätt tappa fokus, utan att följa min egen tänkta stig och möta nya målsättningar, alltid med hästens bästoch vår relation i centrum.

FREESTYLE DRIVING
En spännande idé föddes för ett par år sedan.
Hur långt kan man ta körningen utifrån kroppsspråket?
Går det att köra utan huvudlag? Utan tömmar?
Bakom hästen i en vagn kan jag förstås inte använda mig av kroppsspråket riktigt på samma sätt som i ridningen utan jag får tänka ännu mer utanför boxen.
Läs mer om vår körning utan huvudlag här.


PERSONLIG COACHNING
Du är varmt välkommen att kontakta mig om du är intresserad av träning och min coachning!
Jag är noggrann med att alltid börja från början med markhantering och grundläggande övningar och utifrån detta kan vi utveckla lekarna till att ta med dem upp på hästens rygg, lasta m.m.
Jag är alltid öppen för förslag och önskemål!
Läs andras röster om mig.

"Om jag alltid skriker högt, kommer min häst aldrig lyssna till min viskning"