Lastträning

Varför har det här med att lasta häst kommit att bli en så stor del för mig?
Svaret är nog att det som har fångat min uppmärksamhet mig är hela psykologin bakom.
Det blir så tydligt att hästens och människans sätt att tänka, reagera och agera skiljer sig markant från varandra.
Hästar är flyktdjur, människor i sin tur tillhör kategorin rovdjur.
Alla som sysslar med hästar vet nog detta men kanske särskilt när vi som allra mest behöver ha det med oss i tanken, glömmer vi bort det.
När vi stöter på utmaningar (jag föredrar ordet "utmaning" framför "problem") glömmer vi inte sällan, att jag och hästen har olika utgångslägen och ser på föremål och situationer med vitt skilda uppfattningar.

FLYKT/BYTESDJUR
Hästar är födda misstänksamma och osäkra, allt nytt kan betyda livsfara innan motsatsen är bevisad. Utan dessa egenskaper hade hästen inte överlevt i det fria.
Den häst som har mest flyktinstinkter kvar och på många sätt passar minst bra ihop med rovdjuret människan, är den som hade klarat sig bäst ute i frihet. 
Kanske är det lättare att behålla en lugn sinnesstämning i stuationer där mitt tålamod prövas, med det i minnet...

LASTNING
Tidigare såg jag nog lastningssituationen mer eller mindre som en ganska liten del i att förflytta hästen från punkt A till punkt B. Jag lade helt enkelt inte speciellt mycket fokus på själva lastningen.
Det skulle bara fungera - vilket det ju också ofta gör.
Men, om det av någon anledning inte gör det, vad gör jag då?! 
Just lastning skapar inte helt sällan stress och frustration hos oss människor.
Ofta är tidspress en del av det hela, vi är på väg någonstans och klockan som tickar blir en stressfaktor.
Vad händer med oss när vi blir stressade, frustrerade, irriterade, arga, rädda?
Jo, vi beter oss ännu mer som de rovdjur vi faktiskt är. Det är min övertygelse att det är lättare att bemöta stress och frustration om jag har redskapen att lösa de stuationer jag hamnar i.
Med redskap menar jag då förstås inte prylar som bett, kedjor och spön utan om kunskap!
Kunskap som gör att jag kan hitta en bra lösning istället för att fastna i en spiral av mindre bra idéer som inte kommer att föra mig framåt.

KLAUSTROFOBI
Hästar är till sin natur klaustrofobiska, genom övningar och lekar som bygger på flyktdjurslogik lär vi hästen att bl.a. tänka sig ur situationer som tidigare skulle skrämt honom eller fått honom att känna sig illa till mods.
Läs mer om grundhanteringen här.

OMVÄND PSYKOLOGI
Ju mer "svårlastad" hästen, desto snabbare är vi ofta med att stänga bommen bakom hästen...
Men om vi tänker ett varv till, hur blev det nu?
Jo, vi bekräftade just hästens misstanke. 
Till nästa gång är det troligtvis samma visa, kanske står vi nu rent av på minussidan.
Hästen kommer förstås ihåg vad som hände senast och tänker inte låta sig luras ännu en gång.
Om vi istället har intentionen att lära hästen att transporten inte behöver betyda fara för livet, kan vi genom omvänd psykologi få honom att uppleva transporten som en trygg och bra plats att vara på.
Hästen får prova sin idé och göra lite mer av det än han själv först hade tänkt sig.
Transporten ska alltid förknippas med lugn, vila och välbehag.

SÄNDA/SKICKA PÅ HÄSTEN
Jag sänder alltid på hästen från utsidan av transporten. Detta kräver mer respekt, förtroende och kommunikation. 
Om jag har en häst som är i början av sin utbildning och som fortfarande till stor eller viss del styrs av sina instinkter är det också högre säkerhet för mig att befinna mig utanför transporten än inne i ett trångt utrymme tillsammans med ett flyktdjur.

HÄSTAR SOM LASTAR SINA MÄNNISKOR
Inte helt sällan ser man tvåfotingar ståendes inne i transporten, lockande och pockande eller rent av dragandes i hästen, med förhoppningen att få den att gå framåt.
Detta är en mindre bra idé. För det första står man i vägen och blockerar ingången för hästen samt att hästen är ett mottrycksdjur och kommer att, om han inte har fått lära sig något annat, dra tillbaka.
Sammanfattningsvis, många hästar är oerhört duktiga på att lasta sina människor ;-)

Att tänka på: Innan du ber hästen gå på transporten, se till att han först förstår dig och går dit du ber/sänder honom först utan transporten.
Att han följer dig, svänger, backar etc. när du vänligt frågar om det. 
Har du kontroll över hans bakdel, har du också kontroll på hans framdel utan att behöva slita och dra i grimman, eller för delen sätta på bett, kedjor och annan utrustning som kommer att sänka hästens tankar om dig.
Om hästen argumenterar om vägval, riktning, gångart m.m. utan transporten i närheten, lär han med högsta sannolikhet göra det även när ni befinner vid transporten.
För att hästen inte ska förknippa transporten med något som helst jobbigt eller negativt, ska du därför öva på dessa delar först en bra bit ifrån transporten.
Allra bäst är det att börja i rätt ände och först etablera lekarna och skapa en väl fungerande kommunikation och förståelse. 

HÄSTEN BACKAR UT
Det är i början helt ok för hästen att backa ut!
Hur många gånger då? Ja, tillräckligt många gånger för att hästen ska känna sig trygg med just det att han inte kommer bli instängd!
När hästen känner sig trygg och bekväm i sin transport kan man successivt börja förlänga stunden han står kvar där inne.
Jag försöker förekomma hästen med att be honom att backa ut innan han själv hinner göra det på eget initiativ.
När jag får "bra svar", positiva reflexer, från hästen tar vi mentala pauser och lämnar transporten för en halv minut eller så, för klargöra att han kommer därifrån levande och oskadd!

STÄNGA BAKOM HÄSTEN 
Luras inte till att stänga bommen bakom hästen utan att först ha övat även på denna del!
Lär hästen att du kan lyfta och sänka bommen, "skramla" med den, låt det höras!
Många hästar backar ut så fort den hör bommen lyftas.
Varför?
Jo, just för att det vanligtvis betyder att det då kommer att stängas bakom honom.
Inte denna gången och inte nu längre!!
Om hästen backar ut, låt honom göra det och låt honom sedan röra på benen utanför eller sänd på honom igen, lyft upp bommen och låt den väsnas igen. 
Lösningen är inte att undvika det som hästen i början upplever obehagligt utan att istället utsätta honom för det samt att övertyga honom om att det inte kommer åsamka honom någon skada.
När du kan föra oväsen med bommen (eller något annat bakom honom) och hästen väljer att bli kvar inne i transporten - be honom då att backa ut. Gå iväg och ta en välförtjänt mental paus.
Låt hästen få veta att du genom allt du utsätter honom för, endast vill honom väl.

SIMULERA
Ett annat förberedande steg i att stänga bakom hästen är att simulera och efterlikna hur det i framtiden kommer vara.
När du har kommit så långt att hästen varje gång du ber honom gå in i transporten, går på lätt och villigt med bjudning, och sedan stannar kvar tills du ber honom om att backa ut, är det dags att börja förbereda för stängning.
Fäst ett längre rep på höger sida av transporten (förutsatt att du själv står på vänster sida och därifrån sänder på hästen). Låt hästen gå över repet och lyft det sedan bakom hästen.
Låt hästen känna att du håller upp repet.
Väljer han att stanna kvar, bra! Förekom honom och släpp ner repet, backa ut hästen och gå iväg och ta en mental paus. 
Om hästen själv backar ut när han känner repet bakom sig, låt honom backa ut och låt repet löpa bakom honom. Håll inte emot. Hästen ska känna att repet finns kvar men att det ändå inte betyder att han är instägd. Om hästen backar ut utan att du bett om det, låt honom röra på benen eller sänd på honom igen. Bygg upp förtroendet för repet bakom!
Om hästen får panik när du håller upp repet bakom, släpp omedelbart ner repet och låt hästen backa ut.
Perfekt, nu vet du att du behöver öva mer!

Ett hett tips och en stark rekomendation är att innan du första gången håller upp repet bakom hästen i transporten, träna på detta innan och utan transporten!
Det handlar om att slå isär alla uppgifter till små beståndsdelar och på så sätt kunna läsa av var mer exakt, problemet/bekymret/utmaningen ligger!
Kanske är hästen bakskygg? 
Om så är fallet är nyckeln förstås att bli mer tolerant och trygg med ljud och föremål bakom och runt sig.
Då är det smart att träna på dessa delar var för sig och inte börja med att sätta det i samband med lastning och transporten.


Genom allt du gör, låt ditt sunda förnuft råda!
Jag vet att skriven text lätt kan missuppfattas hur tydlig man än tycker att man är när man formulerar den.
Om du väljer att följa mina råd, kontakta mig gärna om du upplever att du och din häst ändå inte förstår varandra.

Är du intresserad av min hjälp, välkommen att kontakta mig!


Fjordvalacken Elliot var hos mig en period för träning. Här är tredje tillfället vi lasttränade, man får väl ändå säga att han är duktig ;-)